Cuộc sống này – Chắc phải tập sống bằng nụ cười nhếch môi – Dù nó không chân thật – Nhưng nó hơn những đứa cười thật! Mà lòng ác quỷ