Cú xiên 4 thần thánh và nụ hôn “nồng cháy” hồi giữa trưa