Con gái sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng