Còn duyên bao kẻ đón đưa, hết duyên ngồi gốc cây dừa bán hoa.

Loading...