Có lẽ vì em đã tin, tất cả những điều ai nói, có lẽ vì em đã nghe, những thứ không thuộc về anh

Loading...