Cố gắng để quên người mình yêu cũng giống như cách mà mình cố gắng nhớ một người chưa từng gặp