Cô đơn chán rồi. Cần lắm một vòng tay…

Anh nào cho mượn hình để đỡ cô đơn đi …
Cô đơn chán rồi. Cần lắm một vòng tay…
Phụ nữ đẹp nhất khi cần một người để an ủi vỗ về và yêu thương…
Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai.
Gửi chồng tương lai, em đã chờ đợi anh gần 20 năm trời rồi, anh ở đâu xuất hiện đi em không muốn đợi chờ thêm nữa.
Ngày xưa từng ước có người cõng mình đi như trong phim, vậy mà chờ mãi … còn chẳng kiếm ai để nắm tay cho đỡ lạnh.