Chồng em… nó lạ lắm nha. Sáng ra mở mắt.. dông pà mất tăm

Tối về ..ngủ ngáy rầm rầm. Bài vở ko trả…nghĩ thầm buồn ghê
Hay là nó bận mãi mê. Mấy em vếu b…nhìn phê hơn mình
Tình hình này phải thình lình. Từ từ tìm cách…mà rình ….xem sao…
Nói ra cũng thấy tào lao. Nhưng mà em bực…muốn nhào đánh thôi
Á à….đã có cách rồi. Tối nay bà sẽ…dùng xôi …trả bài
Loading...