Chỉ là cái giá để điện thoại thôi mà, ê mà có gì đó không đúng thì phải

Loading...