Cảm động hình ảnh các thiếu nữ lao vào cứu người đàn ông đang bị tăng huyết áp