Cái gì đã cũ là cũ. Có cố đánh bóng cũng không thể mới