Cái cối nhà ai nằm chổng chơ. Cỏ mọc tùm lum vắng như tờ

Khen thay tạo hóa ra cái cối. Chẳng tạo thêm chày cối cứ mơ
Cái cối này sao lại bơ vơ. Có lẽ đã lâu chả ai sờ
Thương thay cái cối đem ra rửa
Đặt thử chày vào dạ ngẩn ngơ.

 

 

 

 

 

 

Loading...