“Bỏng mắt” với phần thi áo tắm của thí sinh người đẹp HL