Anh à a diễn rất giỏi. Tôi công nhận anh nên trở thành diễn viên hơn là một kẻ đa tình