6 Vị vua có sức mạnh Bài Sơn Đảo Hải trong lịch sử Việt Nam

6 Vị vua có sức mạnh Bài Sơn Đảo Hải trong lịch sử Việt Nam. Đây là những vị anh hùng có công với đất nước. Họ không chỉ tài giỏi mà còn sức địch muôn người, đánh đông dẹp bắc mang lại bình yên cho đất nước. Điển hình như Quang Trung Nguyễn Huệ, Triệu Quang Phục, Mạc Đăng Dung…

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *