22 Tuyệt đại quân sư tài giỏi nhất trong lịch sử Trung Quốc

22 Tuyệt đại quân sư tài giỏi nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đây là những thiên tài quân sự tài năng, giỏi binh pháp, đánh đâu thắng đó, có thể nói là thiên hạ vô địch. Chỉ cần trọng dụng được những mưu sĩ này coi như nắm trong tay nửa thiên hạ, điển hình như Hàn Tín, Tôn Tử, Bạch Khởi, Ngô Khởi, Nhạc Phi hay Gia Cát Lượng Tự Khổng Minh. Essence của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/
Heroic Age của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100848
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
Summer Sidewalk của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/
For the Fallen của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100704
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
Hero’s Theme của Twin Musicom được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://www.twinmusicom.org/song/280/heros-theme
Nghệ sĩ: http://www.twinmusicom.org
Go Not Gently của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/
—————————————————————————–
Lưu ý: DinhPhong8104 không sở hữu tất cả tư liệu được sử dụng trong video này. Mọi thắc mắc về bản quyền, tài trợ, quảng cáo, cộng tác vui lòng liên hệ email: DinhPhong8104@gmail.com

We do NOT own all the materials as well as footages used in this video. Please contact DinhPhong8104@gmail.com for copyright matters!

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *