10 Đại kình địch có pháp lực khủng khiếp nhất của Tôn Ngộ Không

10 Đại kình địch có pháp lực khủng khiếp nhất của Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh rõ ràng có pháp lực siêu khủng, tuy nhiên có nhiều nhân vật và yêu quái có thể đánh ngang ngửa với anh. Trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh đã nhiều lần chịu thất bại muối mặt, điển hình như Hồng Hà Nhi, Tỳ Bà Tinh, Bách Nhãn Ma Quân, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương, Kim Sí Điểu hay Lục Nhĩ Mỹ Hầu
Essence của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/
Hero’s Theme của Twin Musicom được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://www.twinmusicom.org/song/280/heros-theme
Nghệ sĩ: http://www.twinmusicom.org
Night Runner của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/
News Theme 1 của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/
Aurea Carmina của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400006
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
———————————————————————
Lưu ý: DinhPhong8104 không sở hữu tất cả tư liệu được sử dụng trong video này. Mọi thắc mắc về bản quyền, tài trợ, quảng cáo, cộng tác vui lòng liên hệ email: DinhPhong8104@gmail.com

We do NOT own all the materials as well as footages used in this video. Please contact DinhPhong8104@gmail.com for copyright matters!

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *